Časová pásma a letní čas

Při cestování do Číny, ale i při komunikaci s kýmkoli, kdo se nachází v číně, je vhodné znát následující fakta:

  • Celá Čína leží v jediném časovém pásmu.
  • Narozdíl od ČR a většiny evropských zemí se v Číně nepoužívá letní čas.
  • Oproti světovému času (GMT) je čínský čas posunut o 8 hodin kupředu (tj. GMT+8). Vzhledem k času v ČR je tedy čínský čas posunut o 7 hodin v zimě a o 6 hodin v době letního času.

Níže zobrazovaný čas je skutečným čínským časem za předpokladu, že hodiny na vašem počítači jsou správně seřízeny.