Jak informovala čínská média o návštěvě preméra Wena v ČR

15. 12. 2005
Jak informovala čínská média o návštěvě preméra Wena v ČR
O návštěvě čínského premiéra Wen Jiabaoa v ČR minulý týden česká média informovala se zaměřením na problematické detaily, jako je smlouva o ochraně investic nesplňující požadavky EU. Naopak čínský tisk se téměř zcela vyhnul konkrétnímu obsahu jednání, která během této návštěvy proběhla, a popisuje jen obecně tendence vývoje česko-čínských vztahů, projevy premiérů Wena a Paroubka k tomuto tématu, vřelé příjetí, kterého se premiéru Wenovi dostalo a podobné okolnosti vzdálené od reality.

Ačkoliv o návštěvě pořizovalo reportáž několik čínských médií, nakonec vydaly nazávislé zprávy pouze agentura Nová Čína a hongkongská TV stanice TVB. Přinášíme souhrn několika zpráv agentury Nová Čína (jejich anglickou verzi, jakož i související články naleznete zde ; čínské originály zase zde):

Po příletu přivítal premiéra Wena vedoucí úřadu vlády Ivan Přikryl a další vysocí úředníci a také pracovníci čínského velvyslanectví v ČR, zástupci čínských firem, studentů a Číňanů trvale žijících v Česku.

8. prosince premiér Wen jednal v Praze s premiérem Paroubkem. Obě strany se shodly na prohloubení dialogu a kontaktů na všech úrovních a rozvoji vztahů v rámci všestranného partnerství Čína - Evropa a Společného prohlášení vlád obou zemí z roku 1999. Premiér Wen Jiabao řekl, že obě strany by měly posílit politické styky, prohloubit vzájemné porozumění a důvěru, a pozvednout objem a úroveň hospodářské spolupráce, zejména na poli strojírenských a elektrotechnických výrobků, telekomunikací, vzájemných investic a vědeckotechnické výměny. Měla by se zvýšit i úroveň spolupráce v oblasti kultury, podpořit pohyb lidí mezi oběma zeměmi, pro což by obě vlády měly vytvořit příhodné podmínky.

Paroubek řekl, že česko-čínské vztahy nikdy nebyly tak dobré jako dnes. Doufá, že obě strany posílí dialog v politické oblasti a prohloubí spolupráci v oblasti financí, investic, strojírenství, ekologie apod. a poskytnou firmám druhé strany příhodné investiční podmínky. Dále se vyjádřil pro další rozvoj spolupráce v kultuře a cestovním ruchu. Paroubek zopakoval, že česká vláda se nadále řídí politikou jedné Číny. Oba premiéři si vyměnili názory na vztahy Číny s Evropskou unií a dohodli se, že budou komunikovat a slaďovat své postoje v mezinárodních otázkách. Po jednání premiéři podepsali "Společné prohlášení vlády ČLR a vlády ČR" a zúčastnili se podpisu 14 dokumentů o spolupráci v oblasti kulutury, zemědělství, lesnictví, o spolupráci mezi firmami obou zemí a o ochraně investic. Následně odpovídali na otázky novinářů.

Premiéři Wen a Paroubek se 8.12. večer společně setkali se zástupci českých průmyslníků a obchodníků. Wen Jiabao ve svém projevu řekl, že Čína je jednou z nejbezpečnějších a nejpřitežlivějších zemí pro zahraniční investice na světě. Řekl, že v příštích dvou letech Čína doveze z celého světa zboží v hodnotě 100 miliard dolarů a dále otevře svůj sektor služeb. Čínská vláda navíc schválila strategické plány na rozvoj západního vnitrozemí a regeneraci starých průmyslových zón na severovýchodě Číny, což jsou všechno příležitosti pro české firmy. Paroubek řekl, že česká vláda počítá Čínu mezi nejvýznamnější investiční partnery, že usiluje o posílení politického dialogu s Čínou a povzbuzení vzájemné výhodné obchodní výměny. Dohoda o ochraně investic je velice významná. Česko má zájem podílet se na čínské 11. pětiletce, přípravě pekingských olympijských her i světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji.

Premiér Wen Jiabao se 9.12. setkal s českým prezidentem Václavem Klausem. Premiér Wen prohlásil, že rozvoj vzájemné spolupráce není dán jen tradičním přátelstvím, ale především reálnými potřebami. Klaus řekl, že čínský hospodářský rozvoj má obrovský vliv na celý svě včetně Česka. Česko klade velký důraz na spolupráci s Čínou a chce jí být spolehlivým partnerem.

Pozdějí se premiér Wen setkal s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a předsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem. Wen Jiabao řekl, že během této návštěvy bylo v mnoha oblastech dosaženo široké shody a byla podepsána řada smluv, jejichž ratifikace bude vyžadovat podporu legislativních orgánů. Vyjádřil také naději, že parlamenty obou zemí spolu budou vice komunikovat. Sobotka řekl, že v posledních dvou letech navštívili Čínu všichni nejvyšší představitelé ČR. Premiér Wen přivezl do Česka mnoho dobrých zpráv pro česko-čínské vztahy, Senát podporuje dosažené dohody a podepsané smlouvy a má zájem prohloubit spolupráci s Všečínským shormážděním lidových zástupců. Zaorálek řekl, že rozvoj česko-čínských vztahů je pro Česko velice důležitý a že na tom panuje shoda všech politických stran. Zdůraznil, že všechny strany v Poslanecké sněmovně dodržují politiku jedné Číny.

Před odjezdem z České republiky se premiér Wen ještě znovu setkal se zástupci pracovníků velvyslanectví, čínských firem, studentů a Číňanů žijících v Čechách. Podle obrazového záznamu televize TVB v projevu k nim mluvil hlavně o nebezpečnosti čínských uhelných dolů. Dále řekl, že i když je tělem v cizině, duší musí být stále v Číně.

Editor:Martin Kříž;Autor:Jiří Hudeček (jiri.hudecek@cinsky.cz;martin.kriz@cinsky.cz)