Olga Lomová exkluzivně pro www.cinsky.cz

04. 06. 2005
Olga Lomová exkluzivně pro www.cinsky.cz
www.cinsky.cz: Myslíte si, že má nějaký hlubší smysl informovat českou veřejnost o dění v Číně?

O.L: Určitě to smysl má, protože Čína už dnes zásadním způsobem ovlivňuje celý svět a my si to možná ani dost dobře neuvědomujeme. A bude ho ovlivňovat čím dál tím víc. Měli bychom vědět o té síle, která do značné míry určuje naši budoucnost.

www.cinsky.cz: Vy sama používáte určitě několik zdrojů, když se chcete dozvědět o tom, co se skrývá za událostmi, o kterých informují česká nebo i evropská media. Jaké jsou podle vás nejlepší zdroje pro získávání takovýchto informací o Číně a jak vy tyto zdroje vyhodnocujete?

O.L: Já se především snažím pravidelně číst čínské noviny, dají se snadno najít na internetu. Také čtu tchajwanské noviny, a samozřejmě sleduji západní zpravodajství – je třeba říct, že v západní Evropě a v USA je zpráv o Číně mnohem víc než v našem zpravodajství. Tohle samozřejmě nestačí samo o sobě. Zprávy z tisku člověk poměřuje osobní zkušeností – tím, co zná z rozhovorů s Číňany, ale také tím, co zná z vlastního života. Strašně důležitou roli tady hraje určitý cit pro čtení mezi řádky, pro to, jak která media mluví, jakou používají rétoriku a co se za ní může skrývat.

www.cinsky.cz: V naší společnosti se informuje o Číně většinou tendenčně. Vidíme tady takové dva extrémy. Jednak lidi, kteří v Číně hledají inspiraci. Chtějí někdy napravovat svět anebo je zajímá problematika lidských práv. Chtějí pomoc ubohým Číňanům. A z druhé strany jsou to finanční skupiny a průmyslové firmy, které přehlížejí celou řadu tradičních hodnot. Vidíte v naší společnosti nějakou sílu, která usiluje o skutečně objektivní informování o Číně takové, jaká je? A jestli taková síla zatím neexistuje, pak jaký je časový horizont a okolnosti, za jakých může něco takového vzniknout? A hlavně, má to vůbec smysl?

O.L: Smysl to určitě má. Já bych trošku poupravila to rozdělení na začátku, mně se nelíbí to dělení na idealisty, co chtějí napravovat svět, versus pragmatiky, kteří chtějí vydělávat. Já bych postoje k Číně spíš charakterizovala takto: lidi, kteří vidí věci v dlouhodobé perspektivě, a lidi, kteří hledí jenom na okamžitý prospěch, ať materiální nebo jakýkoliv jiný. Také bych nemluvila o „správném“ informování, ale spíš o schopnosti vidět věci v souvislostech a zamýšlet se nad tím, jaký mohou mít dopad do budoucna.

Pokud můžu soudit, tak o Čínu se hodně zajímá BBC (česká redakce, stejně jako mezinárodní redakce). Z našich novin píše o Číně často Respekt, který také usiluje o nějaký vyvážený pohled. Dříve se Čínou dost zabývaly Hospodářské noviny, pan Milan Slezák, který tam pracoval, je zřejmě jediný náš novinář, který se v Číně perfektně orientuje. Ostatní noviny myslím nevěnují Číně příliš mnoho pozornosti, případně opakují klišé opsaná odjinud. Ale možná jsem nespravedlivá, pravidelně to nesleduji.

www.cinsky.cz: Otázka na závěr. Vy jste měla možnost podívat se zběžně na stránku www.cinsky.cz. Myslíte si, že takový informační zdroj nebo platforma, kde se budou tyto názvy tříbit, má smysl? Chcete něco tomuto informačnímu serveru popřát do začátku?

O.L: Především se musím omluvit, na stránky jsem se dívala opravdu jen zběžně na samém začátku, protože jsem zavalena prací. Rozhodně se mi líbí samotná ta myšlenka, o Číně potřebujeme více informací, a taky si myslím, že máme dost velmi dobrých absolventů oboru sinologie na FF UK, kteří jsou kompetentní k tomu, aby poskytovali informace o Číně a podávali je právě v těch širších souvislostech. Serveru přeji, aby vzkvétal, aby byl čím dál tím lepší a aby spolupracoval s co největším okruhem lidí.

Martin Kříž, Jana Fritscherová (martin.kriz@cinsky.cz, jana.fritscherova@cinsky.cz)