Čína diktuje podmínky

28. 11. 2005
Španělskou cestou

Konkrétní výsledky čínské aktivní zahraniční politiky se mohou na první pohled jevit jako pramalé. Společná závěrečná komuniké byla podepsána pouze během návštěv ve Španělsku a v Jižní Koreji, aniž by obsahovala nějaké důležitější dohody. Zřejmě nejkonkrétnějším výsledkem všech těchto jednání je rozhodnutí zřídit v Číně Cervantesovo centrum a na oplátku ve Španělsku otevřít Konfuciův institut. Co je ale důležitější, Španělé také ve společném prohlášení dále ujistili Čínu o respektu k jejím kulturním specifikům ve věci lidských práv, přislíbili usilovat o zrušení embarga, které EU uvalila na vývoz zbraní do Číny před 16 lety po masakru na náměstí Tchien-an-men v Pekingu, a podpořili čínské nároky na Tchaj-wan. Podobně také závěrečné komuniké vydané v Koreji explicitně a jednoznačně potvrzuje legitimitu čínských nároků na Tchaj-wan. V ostatních zemích, které navštívil čínský prezident, žádná společná prohlášení přijata nebyla. Proběhla zde zdvořilá jednání, v nichž se obě strany ujišťovaly o nutnosti a oboustranné prospěšnosti pokračování hospodářské spolupráce, případně o zájmu prohlubovat strategické partnerství. Odstupující kancléř Schröder ujistil čínského prezidenta, že Německo bude nadále usilovat o zrušení embarga na vývoz zbraní do Číny. Avšak po volbách se situace mění, protože Angela Merkelová o takovém kroku neuvažuje. Nastupující německá kancléřka také vyslovila vážné obavy o dopad překotného rozvoje čínského hospodářství na stav životního prostředí, o tom však čínský tisk taktně pomlčel. Úspěchem čínské diplomacie ale bezesporu je, že otázka lidských práv nebyla na agendě žádných oficiálních jednání během Chuovy zahraniční cesty a nekonaly se ani žádné větší protesty. Pouze představitelé Amnesty International při této příležitosti konstatovali, že posilování hospodářské spolupráce s Čínou nepřineslo očekávané zlepšení situace v oblasti lidských práv a občanských svobod.

Hlavně zrušit embargo

Navzdory zdvořilostnímu charakteru Chuovy cesty o ní čínské sdělovací prostředky referovaly jako o „mimořádně významné iniciativě“ a svého prezidenta představily jako sebevědomého politika, který přichází poučit své zahraniční partnery o významu Číny a o tom, jak je třeba s Čínou jednat, přičemž jeho hostitelé mu ve všem dávají za pravdu. Tak v Londýně Chu předestřel „Čtyři doporučení, jak rozvíjet vztahy mezi oběma zeměmi“, s nimiž britský premiér „vyjádřil naprostý souhlas“. V Německu čínský prezident pro změnu vyhlásil „Pět doporučení, jak rozvíjet spolupráci a prohloubit čínsko-německou hospodářskou kooperaci“. Obě sady doporučení kladou důraz na všestranné rozšiřování spolupráce na vládní i nevládní úrovni, případně na nutnost řešit eventuální problémy z pozic „vzájemné úcty a rovnoprávnosti“. Důraz na rovnoprávnost v mezinárodních vztazích a na jejich „demokratizaci“ zazníval i z dalších projevů čínského prezidenta. Leitmotivem jeho vystupování pak bylo ujišťování, že Čína usiluje o mírový rozvoj, o zachování celosvětového míru, o mírovou spolupráci, zkrátka o „prosazení vznešeného cíle míru a pokroku lidstva“. Vedle podobných prohlášení se jako poněkud překvapivá jeví skutečnost, že nejvíc pozornosti čínských komentátorů v souvislosti s Chuovou evropskou cestou poutala otázka, jak dosáhnout zrušení embarga na vývoz zbraní do Číny. O příčinách toho, proč embargo bylo uvaleno, ani jaké podmínky Evropa klade na jeho zrušení, se komentátoři nezmínili, zato zdůraznili, že embargo je výsledkem „nátlaku USA a Japonska“, a tedy jakousi nepěknou hrou mocností s čínskou důstojností a rovnoprávným postavením ve světě. Průběh návštěvy amerického prezidenta v Číně i rétorika čínských představitelů a sdělovacích prostředků měla s evropským turné prezidenta Chu Ťin-tchaa řadu společných rysů. Ani Bush nejednal o ničem podstatném a návštěva nepřinesla společné prohlášení. Zatímco západní komentátoři se shodli na tom, že Bush neuspěl v žádném z bodů své agendy – deficit v obchodních vztazích mezi USA a Čínou, uvolnění čínské měny, ochrana duševního vlastnictví a stav lidských práv a svobody vyznání v Číně –, čínská média zdůraznila Bushovo prohlášení, že „prudký vzestup Číny nás přivádí v úžas“ a dále jeho diplomatickou formulaci, že „čínsko-americké vztahy jsou komplikované“. Chu Ťin-tchao opět pronesl pár užitečných rad, jak spolupracovat s Čínou, které shrnul do „Pěti doporučení, jak rozvíjet konstruktivní kooperativní vztahy mezi Čínou a USA“. V této variaci na rady rozdávané týden předtím v Evropě se jako nový motiv objevují „vzájemně výhodná spolupráce v oblasti energetických zdrojů“ a „další posílení spolupráce v oblasti boje proti terorismu“.

Nebezpečná krátkozrakost

Co vlastně plyne z těchto návštěv a jaký mohou mít dopad v celosvětovém měřítku? Čínská zahraničněpolitická ofenziva chytře kombinuje vágní a univerzálně přijatelná prohlášení o vzájemném respektu, rovnoprávných vztazích a obapolně prospěšné spolupráci se závazky, které jsou důležité pro domácí politiku – zrušení embarga EU na vývoz zbraní, nezpochybnitelnost práva na Tchaj-wan a odmítání věcné diskuse o lidských právech. Obratně se přitom vyhýbá všem konkrétním problémům ve vztazích mezi Čínou a světem, zejména problémům ekonomickým. Ukazuje se, že Čína začíná diktovat podmínky a svět pořádně neví, jak na to reagovat.Zde je na místě podotknout, že Čína od konce 19. století trpí ve vztahu k Západu pocitem méněcennosti a touží se mu vyrovnat. Navzdory všem prohlášením o svých národních specifikách Číňané vzhlížejí k Západu jako ke svému vzoru, a to nejen co se týče moderního hospodářství a silné moderní armády, ale také pokud jde o politické zřízení a občanská práva a svobody. Neschopnost západních politiků jasně se postavit za tyto hodnoty, jež jsou pro Čínu usilující o modernizaci a mezinárodní respekt mimořádně atraktivní, hovoří o jejich krátkozrakosti a budí obavy, jakým způsobem se bude prosazovat vliv Číny v globálním kontextu za půl století.

Olga Lomová