Eurasijské překvapení: Šanghajská skupina sílí

09. 11. 2005

Šanghajská organizace pro spolupráci

Zajišťuje regionální bezpečnost, brání se před Islámským terorismem, ale také podporuje ekonomickou spolupráci. Na posledním summitu v říjnu 2005 v Moskvě bylo mimo jiné projednáno propojení bankovních ústavů členských států.Jednací řečí ŠOS Je ruština a čínština.

Šanghajskou organizaci pro spolupráci (ŠOS) založila roku 1996 smlouva o prohloubení vojenské důvěry v pohraničních regionech. Původní pětku (Čína, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán) roku 2001 doplnil Uzbekistán. Na posledním summitu ŠOS začátkem července získaly pozoro- vatelský status (rán, Indie a Pákistán. Žádost USA, aby se směly summitu zúčastnit, byla odmítnuta, a naopak byly vyzvány, aby vyklidily základny ve Střední Asii. Uzbekistán již smlouvu s USA vypověděl.

Historie ŠOS

1996V Šanghaji podepsána smlouva o prohloubení vojenské důvěry v hraničních oblastech ("Šanghajská pětka").

1997Smlouva o omezení vojenských sil v hraničních oblastech.

2001Původní pětku (Čína, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán) doplnil Uzbekistán. 15. června 2001 vydána deklarace o zřízení ŠOS.

2004Pozorovatelský status získalo Mongolsko.

2005Pozorovatelský status získaly Irán, Indie a Pákistán. Žádost USA, aby se směly summitu zúčastnit, byla odmítnuta, naopak byly vyzvány, aby vyklidily základny ve Střední Asii. Uzbekistán již smlouvu s USA vypověděl (viz TÝDEN č. 32 a 42/05).

Členové

stát / rozloha (mil. km2) / obyvatel (mil.) / vojáků

Rusko 17 / 144 / 1,2

Čína 9,6 / 1300 / 2,25

Kazachstán 2,7 / 15 / 0,066

Kyrgyzstán 0,2 /5 /0,010

Tádžikistán 0,143 / 6,5 / 0,012

Uzbekistán 0,450 / 27 / 0,068

Pozorovatelé

Mongolsko 1,6 / 2,7 / 0,011

Írán 1,6 / 70 / 0,9

Indie 3,3 / 1100 / 1,3

Pákistán 0,8 / 157 / 0,6

týden